עמוד הבית ביטוחים אודות צור קשר איזור אישי תקנון מבצע
077-2007022
m.me/100441658321826
bestprice@Bprice.co.il
077-2207000
ביטוח רכבביטוח דירהביטוח נסיעות לחו"ל
 
ביטוח רכב
ביטוח רכב
ביטוח רכב חובה, הינו ביטוח חובה על פי חוק גם אם הרכב חונה ללא תנועה ליד הבית ללא תנועה ושימוש.
ביטוח רכב
ביטוח צד ג' נועד לכסות נזקים שנגרמו לרכושו של אדם אחר, שאינו בעל הפוליסה או לנהג מורשה הנוהג ברכבו.
ביטוח רכב
ביטוח מקיף מכסה את הנזק שנגרם לרכוש של המבוטח עצמו, להבדיל מביטוח החובה המכסה רק נזקי גוף
ביטוח רכב
שירותי דרך הם כיסויים והרחבות נוספות לביטוח שנועדו למקרים בהם הרכב הפסיק את פעולתו באמצע נסיעה, ולאו דווקא עקב תאונה.
ביטוח רכב
על פי הגדת החוק נהג חדש הוא נהג שבידו רישיון נהיגה פחות מעשרים וארבעה חודשים.
ביטוח רכב
נהג צעיר איננה הגדרה על פי חוק אלא הגדרה שמכתיבה כל חברת ביטוח בעצמה לנהגים חסרי ניסיון.

שאלות ותשובות


* ההסבר יוצג בלחיצה על השורה הרצויה.

זהו גוף שהוקם במסגרת החוק על-ידי המפקח על הביטוח, ובו שותפות כל חברות הביטוח לפי גודל חלקן היחסי בביטוח רכב. הוא נועד לאפשר ביטוח לנהגים שחברות הביטוח מסרבות לבטח אותם בביטוח חובה, משום שהם מוגדרים "נהגים מסוכנים", או בגלל שהרכב שלהם נחשב ל"רכב מסוכן". בין אלה יכולים להיות נהגים צעירים (בדרך כלל מתחת לגיל 21), נהגים חדשים, רוכבי אופנועים וכו'. אלה יוכלו לרכוש ביטוח ב"פול", מן הסתם מחירי הביטוח ב"פול" גבוהים ב-20% עד 35% מהמחיר בחברת ביטוח רגילה.
בפוליסת ביטוח רכוש (להבדיל מביטוח החובה), מבקשות חברות הביטוח מהמבוטח לשלם חלק מעלות התביעה בעת קרות הנזק. הסכום הזה נקרא "השתתפות עצמית" ונקבע בתנאי הפוליסה. גובה ה"השתפות העצמית" שונה מחברה לחברה. בדרך כלל מטרתו להימנע מתביעות על סכומים קטנים לחברות הביטוח. כדאי לתת תשומת לב לסכום ה"השתתפות העצמית" היות ואם הסכום גבהה מאוד,  תביעת הנזק מחברת הביטוח תהפוך ללא כדאית.  אצלנו ב BEST PRICE ניתן להשוות את סכומי ההשתתפות העצמית הנדרשת לפני קבלת ההחלטה. בנוסף, אצלנו נ BEST PRICE  ניתן לרכוש (בתוספת תשלום חד פעמית) ביטול השתתפות עצמית בחלק מהמוצרים.
זהו תהליך בו נחתם הסכם ביטוח בין חברה למבוטח. בתהליך החיתום הלקוחות מוסרים לסוכן הביטוח או לחברה את פרטי הרכב והנהגים שנוהגים ברכב. פרטים על מעורבותו  של המבוטח בתאונות, פרטים על מין הנהג, גילו ועוד ...חברות הביטוח מבקשות לקבל "עבר ביטוחי" של הלקוח לשלו שנים. לפי הנתונים האלה של הרכב והנהגים קובעות חברות הביטוח את מחיר הביטוח. חשוב מאוד למסור נתוני אמת בעת החיתום. חברת הביטוח תימנע מתשלום פיצוי לאותם מבוטחים שלא הקפידו למסור פרטים מלאים ומדויקים בעת  תהליך החיתום.
ירידת ערך הוא אותו סכום שבו צריכה חברת הביטוח לפצות אותנו, במקרה שערך הרכב שלנו יורד בעקבות תיקון שנעשה לאחר תאונה. בתאונות קשות לעיתים הרכב ניזוק באופן שגם לאחר תיקון, יש השפעה לתאונה על ערך הרכב. גובה ירידת הערך נקבע על-ידי שמאי.
הסכם הביטוח עם חברת הביטוח, תמורת הפרמיה שאנו משלמים לחברה. פוליסות ביטוח לרכב הן "פוליסות תקניות". כלומר, המפקח על הביטוח הגדיר נוסח אחיד לביטוח מסוג זה. לחברת הביטוח אסור לוותר על חלק מסעיפי הפוליסה, יחד עם זאת חברת ביטוח יכולה להוסיף לפוליסה סעיפי כיסוי נוספים.
על פי חוק, חברת הביטוח חייבת לשלם את סכום הפיצוי, תוך 30 יום ממועד "מקרה הביטוח". משך הזמן הזה נספר מהמועד בו הוגשו לחברת הביטוח כל המסמכים הנחוצים לתשלום התביעה. במקרה של גניבת רכב חייבת החברה בתשלום אם הרכב לא נמצא תוך 45 יום ממועד הגניבה.
הסכום (בכסף) שנשלם לחברת הביטוח, כדי לרכוש ביטוח כפי שבחרנו למשך שנה.
ריידרים הם כיסויים נוספים לפוליסת הביטוח המקיף (או לעיתים צד ג'). הכיסויים הנוספים ניתנים לרכישה תמורת תשלום פרמיה נוספת, או לעיתים גם בחינם. לדוגמה: ביטוח לתוספות שונות לרכב שאינן מכוסות במסגרת הפוליסה התקנית, ביטוח גרירה, ביטוח רכב חלופי, ביטוח שמשות, ביטוח מראות, ביטוח חפצים אישיים ועוד. אצלנו ב BEST PRICE ניתן לקבל מגוון רחב ביותר של שרותים נוספים לביטוח הרכב על מנת לאפשר לך ליסוע בראש שקט בכל עת.
בעל מקצוע (עם רישיון מטעם משרד התחבורה) שתפקידו להעריך את גובה הנזק, ובדרך כלל (גם) את גובה הפיצוי שמקבל המבוטח או התובע. המבוטח רשאי לבחור לעצמו את השמאי, מתוך רשימה של "שמאים חיצוניים" שחברת הביטוח יכולה להעמיד לרשותו. רשימה זו נקבעת על-ידי חברת הביטוח. חברת הביטוח היא המשלמת לשמאי את עלות עבודתו. המבוטח יכול לבחור לעצמו גם שמאי שאינו כלול ברשימת השמאים החיצוניים של אותה חברה. במקרה כזה הלקוח ישלם ישירות לשמאי, ויוכל לתבוע מחברת הביטוח את ההוצאה.
כל הזכויות שמורות ©